We współpracy z
MENU menu icon

O projekcie


Projekt "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Szczecinie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego WZP Działania 8.10 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej


Hipcio Prywatna Opieka nad dziećmi Magdalena Gmiterek w partnerstwie z Expert Grupa Edukacyjna Monika Adamska-Hamrol realizują projekt p.n. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych".


Projekt jest skierowany do 54 dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku 3 i 4 lat, (26 chłopców, 28 dziewczynek) zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie Szczecina oraz do 2 nauczycielek wychowania przedszkolu pracujących w nowoutworzonym przedszkolu.


Cel szczegółowy RPO WZ 2014- 2020: Zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lata oraz rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci.


Wartość projektu: 411 451,25 zł
Wkład funduszy europejskich: 390 878,68 zł

wypełnij formularz

a my skontaktujemy się z tobąwolisz zadzwonić?

Wyświetl numer ››